Роберто Боланьо „Време на две скорости“

by Владимир Сабоурин

 

Време на две скорости: едното бе много бавно, хората и нещата се движеха в това време почти незабележимо. Другото бе много бързо, всичко, дори неподвижните неща искряха от скоростта. Първото се наричаше Рай, второто – Ад и еднственото, което искаше, е да не живее никога в нито едно от двете.