Роберто Боланьо „Медицинските сестри“

by Владимир Сабоурин

 

Килватер от медицински сестри подема пътя за вкъщи. Защитен
от слънчевите си очила наблюдавам постъпателно възвратното им движение.
Те са защитени от здрача.
Килватер от медицински сестри и килватер от скорпиони.
Постъпателно възвратно.
В седем вечерта? В осем
вечерта?
Понякога някоя вдига ръка за поздрав. После стига
до колата си, без да се обръща, и изчезва
защитена от здрача, както аз от слънчевите си очила.
Между двете незащитености – съдината на По.
Вазата без дъно, съдържаща всички здрачавания
всички тъмни очила, всички
болници.

 

 

 

 

 

Реклами