Роберто Боланьо „Победата“

by Владимир Сабоурин

 

На никое място не можеш да си в безопасност
Прегледал си възможностите си и сега
Си в празното докато очакваш да ти се усмихне късметът

Dolce stil nuovo на студенината, така
Няма да стигне реалното ти тяло никъде
Но бронираната ти сянка може би ще се измъкне

Сега името на всичките ти възможности е никоя
Вече не се гордееш че си познал опасността
Нито усмивка на късмета ще запали тази лампа

Намираш се в тайната на поезията
И вече на никое място не можеш да си в безопасност
Нито в думите нито в приключението

Зад твоето обещание се крие Обетът
Дете ще прекоси отново войните
В отражението на имагинерната ти студенина

Обикнат дори от опасността, дойде
Мигът ти на абсолютна празнота виж там
Сред дърветата сянката ти повдига труп