Роберто Боланьо „Днес всички магазини бях затворени“

by Владимир Сабоурин

 

Днес всички магазини бяха затворени
освен това имах само 50 песети*
Три домата и едно яйце
Това беше всичко
И softly as in a morning sunrise.
Колтрейн на живо
И хапнах добре
Цигари и ти беше на ръка разстояние.
И смирение в такта
на свечеряването.

 

* Валутата на Испания до 1 януари 1999 г., заменана с евро. 166,4 песети се равняват на едно евро (б. пр.).

 

 

 

 

 

Реклами