Роберто Боланьо „Добре дошла“

by Владимир Сабоурин

 

Добре дошла в спалнята ми на тимпани в дрейф
Добре дошла на стълбите ми номерата нежността ми
Добре дошла под тази арка – Добре дошла при тези объркани карти
подобни на сънищата на пиян пролетарий
колело покрито с какавиди които окото ти
забеляза в детството – Ти се забавляваше, аз те гледах
от коленете на почудата, без вой, без смях ням като червено дете или като фотография
изпълнена с истории (миризми) прекосявана от край до край от муха
Добре дошла в нощта на безкрайните пулсирания
Добре дошла на празниците на занаятчиите
Добре дошла в празните часове където само се движат уличките
Добре дошла все пак при любовта – При страшната любов както я схваща Кирога, любовта дете свободно от всяка игра на думи
Добре дошла в спалнята ми отворена като лице след бурята, при протяжния ми и труден начин да те разбирам – Нека всичко ни покрие, нека всичко бъде покривало
за нас. Добре дошла при месоядните мантии
като месоядни цветя, при непоправимото и при телата
които въпреки всичко, въпреки всичко оцеляват през дългите години на Контрареволюцията
Добре дошла, о любима, в дългите години на безработицата и бунтовете
Добре дошла в глада и любовните стихотворения
Добре дошла в жалките стихотворения в премигващите стихотворения в екстатичните стихтворения на безпокойството
Нека всичко за нас бъде под открито небе, нека нямаме никакво алиби
О любима, от тези игли ще извлечем малко светлина
от тези коси ще извелечем малко търпение
Ние сме в крайна сметка братя на катаклизмите си, от тези очи ще извлечем малко митология
Добре дошла при любовниците които се прегръщат насред тълпа и ги виждат само сънливи деца – Прекрасни сънливи деца
приличащи на безсмъртни гущери зад прозорците
Добре дошла и сбогом каква ще те запомня когато стана на 30?
Какви ще бъдат сънищата на осъдените на обесване ако не съзвездия, ако не почудата на детска музика на пуснати на свобода животни
на един кораб който малко по малко се съсирва?
О любима, в различни страни, без вест един за друг трябва да прекосим по най-добрия даден ни начин годините на Контрареволюцията
Добре дошла тогава, добре дошла, добре дошла
при ясписа и вдигнатите през нощта палатки
при газените лампи и нежните погледи
при образите на нас самите които отново се намират
и при четирите посоки на света.

Барселона, юли 1977

 

 

 

 

 

 

 

Реклами