Мария Вирхов „Такованката“

by Владимир Сабоурин

 

такованката

помюнхаузваме
се за гъзлото
едно-и-две-и-треее
але
хоп!

таковата