Роберто Боланьо „Който веднъж изгуби любимата си“

by Владимир Сабоурин

 

Който веднъж изгуби любимата си,
винаги ще я губи отново и отново. Който
някога в близост до себе си е бил свидетел
на убийство, винаги би трябвало
да е подготвен за ново убийство.

Ханс Хени Ян

 

Казах, че никога няма да те забравя.
Сега отново съм в Ла Фронда
и вятърът, и тополите, и
растящата трева, и
цветята между стръковете
само напомнят за едно момче
говорило с Никого.

 

 

 

 

 

Реклами