Роберто Боланьо „Тези дворове приличат на плажове“

by Владимир Сабоурин

 

На Мара Лароса

Разсъмването е за оцелелите, войн, който винаги е бил беден, който никога не е преставал да обича. Дрехите ни, бели от скреж и въздишки, целувките ни по-скоро пълната увереност, че сме приклещени от целувката, нова и опасна. О Карла, казвайки, че изобретява други оръжия за революцията, всекидневното разфасовано, и синът й на година и половина, намерил мост за общуване с нас посредством думата паток. Какво друго, ако не любовта, желанието – може би бедра, отворени под целувките ми – да се избегне лудото препускане по ириса на очищата ти. Какво, кажи ми, или утре още е рано, или целият срам още не е изплувал на повърхността и който тогава изплува, или виж ме на средата на този мост, съзерцавайки летящи риби върху река с цвят на сепия, праисторически лица в облаците, които необратимо се давят, смесват се с градската мъгла, мърморейки паток, паток, паток, паток…