Роберто Боланьо „Сънувах, че заспивам, докато училищните ми приятели се опитват да освободят Робер Деснос от концлагера Терезин“

by Владимир Сабоурин

 

Сънувах, че заспивам, докато училищните ми приятели се опитват да освободят Робер Деснос от концлагера Терезин. Събуждайки се, някакъв глас ми нареждаше да се задействам. Бързо, Боланьо, бързо, няма време за губене. Като пристигам, откривам само един стар детектив, ровичкащ в димящите руини, останали от нападението.