Роберто Боланьо „Джираут Седнал в двора на кръчмата“

by Владимир Сабоурин

 

Джираут Седнал в двора на кръчмата
Кръстосал крака Излязъл си да храносмелиш
съзерцавайки небето Сивите стрехи
Димящите комини от първите зимни дни
Момиченца руси тъмнокоси рижави Играещи