Роберто Боланьо „Ще ти подаря бездна“

by Владимир Сабоурин

 

Ще ти подаря бездна, каза тя
но тъй изкусно, че да го усетиш
след като минат много години
и бъдеш далече от Мексико и от мен.
Когато най-много ти трябва, ще я откриеш
и това няма да е
щастливият край
но ще бъде миг на празнота и щастие.
И може би тогава ще си спомниш за мен
макар и не чак толкова.

 

 

 

 

 

Реклами