Роберто Боланьо „Post Scriptum“

by Владимир Сабоурин

 

От изгубеното, от безвъзвратно изгубеното искам да си възвърна само писането си, намиращо се ежедневно на разположение, редове, способни да ме хванат за косите и да ме вдигнат, когато тялото ми вече не иска да издържа повече. (Показателно, каза чужденецът.) По човешки и по божественому. Като онези стихове на Леопарди, които Даниел Бига рецитираше на скадндинавски мост, за да се въоръжи с кураж – такова да е писането ми.