Архилох 302 W (feat. Александѫр Николов)

by Владимир Сабоурин

 

Скътвани обол по обол
с пот на челото пари като в касичка
пускаше той в сребролюбивото тяло
на една курва.