Архилох 26 W

by Владимир Сабоурин

 

Господарю Аполон! накарай и виновните
да страдат и ги затрий, както ти (знаеш да) затриваш,
нас обаче …
….
…. ала виж!
… помогни