Архилох 13 W

by Владимир Сабоурин

 

Бурно да страдаш, Перикле, не ще те осъди гражданин някой
нито градът, но пак ще се радва на празнично веселие.
Защото бяха те наистина мъже, погълнати от морската вълна ревяща!
С мъка са изпълнени сърцата ни.
Ала боговете за неизлечима болка,
лек, приятелю, са дали: сила да я понесеш.
Сега сполита този, утре онзи. На ред сега сме ние.
Кървящата рана ни кара от болка да стенем.
Ще сполети обаче скоро други.
Просто понеси я, остави женското вайкане!