Архилох 114 W

by Владимир Сабоурин

 

Не е по вкуса ми пълководец, като на кокили шестващ,
надут с обилните си къдри, избръснат гладко като дупе.
Нека да е дребен, краката нека му са криви,
щом здраво той на тях стои с изпълнено с кураж сърце.

 

 

 

 

 

Реклама