Архилох W 24

by Владимир Сабоурин

 

… голямото море със малък кораб
ти прекоси и дойде от Гортин …

… и туй сграбчвам жадно
… ти можеш

… ти на крака ме изправи …
… скъп ми е обаче корабния товар
… или изгуби се
… има средство
… но друг не ще открия
… ако морската вълна те бе погълнала
или … и ти под десниците на мятащите копия
… сияйната си младост би отдал
… та мен, оставения сам, да видиш …
… как в мрака лежах
… и бях отново изведен в светлината.