Архилох 99 W

by Владимир Сабоурин

 

… безответно. Потоци стрели шуртяха от двете страни …
… колчаните вече не криеха убийството …
… на стрелите. Тези обаче …
… обтягаха тетивите и опъваха лъковете …