Архилох 106 W

by Владимир Сабоурин

 

… бързоходни кораби в морето
… нека да свием повечето платна
… след като отпуснахме въжата на кораба. Да имаш попътен вятър
… за да мислим за теб
… бъди свободен (от страха) и не го пробуждай (у другите)
… надига се разбуненото море
… ала ти погрижи се овреме
… кураж