Архилох 272 W

by Владимир Сабоурин

 

Младите хора отъждествяват „тъпченето“ с „желаенето“. Така прави и Архилох.