Архилох 30 W

by Владимир Сабоурин

 

Тя се радваше на клонка мирта
и красива разцъфнала роза да държи във ръка