Работникът по Златомир Златанов и Ернст Юнгер

by Владимир Сабоурин

 

Любезността и тъгата на стоката е подигравка с нас
Същинските господари на този свят свързани
Със стихиите на смъртта кръвта и земята
В най-голямата самота между бетон и въображение
Огромната трагедия на мечтата
В превитите рамене
Революционна дисциплина
Тъждество на труд и битие
Биволи с вулканично червени очи
Родени в ландшафт от лед и огън
Чакащи на прелеза да минат оттатък
Колективен грохот
Под флуоресциращия блясък на студена светлина
От страната на призмата
Където лъчът е вече разложен
Без други знамена от облечените върху телата
На незнайно царство незнайни войни
На безименния труд в отдавна
Изоставени фабрики и работилници
Странна смесица на стриктност и опасност
Господстваща раса на свръхчовеци и термити
Опитомяващи земни пчели и метали
Кентаври от човек и машини
Слезли при буталата
Единство от експлозия и прецизност
Водени от феромони
По-диви и невинни
От грохота на забравени каменоломни

 

 

 

 

 

 

 

Реклама