Роберто Боланьо „Роботът“

by Владимир Сабоурин

 

Помня, че Платон ми го внушаваше
и не обърнах внимание.
Сега се намирам в дискотеката на смъртта
и нямам възможно действие:
пространството е парадокс.
Тук не може да се случи нищо
и въпреки това се намирам аз.
Едва робот
с неопределена мисия.
Вечно произведение на изкуството.