Роберто Боланьо „Снега пада над Херона“

by Владимир Сабоурин

Снега пада над Херона
Значи това било е ритъма?

Кръженето на сладката безлюбовност
Като фарове на свечеряване

Няма по-нежно по-самотно
Снега пада над Херона

Реклами