Роберто Боланьо „Пиши каквото искаш“

by Владимир Сабоурин

 

Нищо няма да остане от сърцата ни.

Пейре Карденал. Пред твоите думи
Бял пепелник преливащ от пръстени.
Албигойците притаили се в Барселона.
При все това песни и вино.
Бял пепелник преливащ от пръсти.
В комиксите намираме свободата.

Нищо няма да остане от сърцата ни.
Нито от каменните тавани, които ни видяха.
Да пребледняваме.