Роберто Боланьо „Пише червеният полов орган“

by Владимир Сабоурин

 

Пише червеният полов орган пронизан от сиви палми.
Подобно е това затъмнение на очилата ти падащи в пропастта.
Вдън читалнята на Ада.
Заедно с конкретните хора и субективните хора
и търсените от органите на реда.