Роберто Боланьо „Вазите скриват“

by Владимир Сабоурин

 

Вазите скриват
Вратата на Ада

При определена светлина
В определен момент на деня

Изведнъж си даваш сметка
Този предмет е ужасът