Роберто Боланьо „Попитах дали още е там“

by Владимир Сабоурин

 

Попитах дали още е там.
Каза ми да мина.
Пак вали сняг, съобщих му.
Книгите му пръснати навсякъде.
Не става за правене на любов.
От 6 месеца не е водил момиче
в стаята.
Настойчив, категоричен посочи
размазана муха
в другия край на прозореца.
Като да се изплюеш върху огледало, спомних си.
Нещо като поет.
Безгрижен и щастлив.