Вирхилио Пиньера „Крак на фурна“

by Владимир Сабоурин

 

Като чапла, застанала на един крак
отрязвам си другия
и ти го сервирам, братко
за да познаеш най-сетне вкуса на плътта ми.