Вирхилио Пиньера „Баща ми“

by Владимир Сабоурин

 

Баща ми казва, че сбогуването е излишно –
не се надява на завръщане.
Баща ми, чието заминаване е неизбежно
с багажа на вратата
в ледения въздух на утрото
отблъсква прегръдките и сълзите ни:
„Няма смисъл да оставяте вратите отворени“.