Вирхилио Пиньера „Черна палма“

by Владимир Сабоурин

 

Неизбежно е изведнъж
да видим палмата
чиято корона е черна.
Нашите мъртви на върха й
очакват да бъдат погребани.
Там горе жалбите им
вятъра разнася неумолим.

В саваната всичко изглежда зелено,
но тази палма, о тази палма!

На лов излизат за тази палма –
госпожата, живееща на ъгъла,
обущаря на махалата
ще бъдат в зелено.

Надуйте рога,
насъскайте кучетата,
съсипете от бяг конете.

В саваната всичко изглежда зелено,
но тази палма, о тази палма!

Тази ли е, онази ли е
щом обущаря на махалата
кълне се във всички светии
щом госпожата от ъгъла
неуморно пришпорва
викайки своя Педро
който е там горе на палмата
щом зеления декор
изправя на задни крака конете –
как да уловят палмата?

В саваната всичко изглежда зелено,
но тази палма, о тази палма!

1962

 

 

 

 

 

Реклами