Вирхилио Пиньера „Никой“

by Владимир Сабоурин

 

Всеки път, когато служителят повдига чаршафа, който покрива тялото ти, гледащият възкликва: Никога не съм го виждал.
Имаше приятели, съпруга, деца, шефове и подчинени.
Всички се изреждат. Изследват лицето ти и, допускайки, че би могъл да си онзи, когото са обичали или мразили, се покрусват пред твоята преднамерена непроницаемост.

1977