Вирхилио Пиньера „Тегнещият остров“ 14

by Владимир Сабоурин

 

Ужасяващата кръгова разходка,
мрачната игра на краката върху кръговите пясъци,
отровеното движение на петата, избягваща ветрилото на таралежа,
зловещите крайбрежия, заливани от прилива, като раков пояс
обикалят острова,
крайбрежията, заливани от прилива и зловонните пясъци
стягат бъбреците на обитателите на острова.

 

(да се продължи)