Вирхилио Пиньера „Увесеният остров“ 10

by Владимир Сабоурин

 

Не мога да гледам с тези разширени зеници.
Никой не знае да гледа, да съзерцава, да разсъблича тяло.
Това е ужасяващото безредие на ръка в зеленото,
удушвачите, пътуващи в кръга на ириса.
Не знам как да населя с погледи самотния ход на любовта.

 

(да се продължи)