Вирхилио Пиньера „Увесеният остров“ 9

by Владимир Сабоурин

 

Храбро ескортирам пронизаното сърце,
забивам най-острия стилет във врата на спящите.
Мята се тропикът и струята му нахлува в главата ми,
Притисната твърдо срещу коричката на нощта.
Първичното милосърдие на златоносните пясъци
звучно удавя испанските кобили,
вихрушката размята най-полегналите гриви.

 

(да се продължи)