Вирхилио Пиньера „Увесеният остров“ 5

by Владимир Сабоурин

 

Кой може да се смее върху тази мрачна скала за клане на петли?
Кой принадлежи на себе си, когато клавесът почуква?
Кой презира да се удави в неопределимия пламък на фламбояна?
Юношеската кръв пием в изящните чаши за горещ шоколад.
Сега не минава тигър, а неговото описание.

 

(да се продължи)