Вирхилио Пиньера „Увесеният остров“ 12

by Владимир Сабоурин

 

Изведнъж галеонът, натоварен със злато, влиза в устата на един от разказвачите,
и Кадъм, с окапали зъби, почва да барабани на бонгоса.
Старата тъга на Кадъм и загубеният му авторитет:
на един тропически остров последните кръвни телца на един дракон
оцветяват с имперско достойнство мантията на един упадък.

 

(да се продължи)