Хуго Бал „Бягство от времето“ 50

by Владимир Сабоурин

 

Образователните и художествените идеали като програма на вариете – това е нашият „Кандид“* срещу времето. […] Не може да се изисква да преглъщаме с доволство отвратителния пастет от човешко месо, който ни сервират. Не може да се изисква треперещите ни ноздри да вдишват с възхищение трупните изпарения.

* Емблематична новела на Волтер (б. пр.).

 

(да се продължи)

 

 

 

 

 

Реклама