Хуго Бал „Бягство от времето“ 40

by Владимир Сабоурин

 

Цара тормози заради списанието*. Предложението ми да бъде наречено Дада се приема. […] Дада означава на румънски да, да, на френски дий-конче и детско конче/мания. За немците е знак за детинска наивност и изпълнена с радостта на оплождането привързаност към детската количка.

* Първият брой на списанието излиза в крайна сметка под едноличната редакция на Т. Цара през юли 1917 г., след оттеглянето на Бал от дадаизма (б. пр.).

 

(да се продължи)