Хуго Бал „Бягство от времето“ 36

by Владимир Сабоурин

 

8.ІV. […] Може би обаче хаосът, постигнат с решителност и всички сили, и следователно съвършенното лишаване от вяра е необходимо преди да може да произлезе един нов градеж из основи върху променена основа на вярата. […] Защото вярата е мярата на нещата посредством словото и назоваването.

 

(да се продължи)