Хуго Бал „Бягство от времето“ 35

by Владимир Сабоурин

 

Може да се каже, че изкуството не е самоцел за нас – за да бъде, би се изисквала една по-непречупена наивност – но то е за нас възможност за критика на времето и за истинно усещане на времето, неща, които са си предпоставка за един значим, типичен стил.

 

(да се продължи)