Хуго Бал „Бягство от времето“ 34

by Владимир Сабоурин

 

14.ІІІ. […] Докато екстаз не обхване целия град, Кабарето* не е постигнало целта си.

* „Кабаре Волтер“, „люлката на дадаизма“ (б. пр.).

 

(да се продължи)