Хуго Бал „Бягство от времето“ 27

by Владимир Сабоурин

 

Винаги да се връщаме към Сад, казва Бодлер, ще рече, към „homme naturel“*, за да обясним злото.

* Естественият човек, природният човек (фр.) (б. пр.).

 

(да се продължи)