Хуго Бал „Бягство от времето“ 23

by Владимир Сабоурин

 

Когато всички гласове на симфонията спорят помежду си? Кой тогава да иска да познае себе си? Кой тогава да иска да намира себе си?

 

(да се продължи)