Хуго Бал „Бягство от времето“ 13

by Владимир Сабоурин

 

Единствено изпробваната без остатък мисъл, която познава изкушението и съпротивата, единствено мисълта, която се живее пред всички и се въплътява – само тя е истинно съществуваща.

 

(да се продължи)