Хуго Бал „Бягство от времето“ 12

by Владимир Сабоурин

 

Въпросът е дали една „теологическа революция“ не съдържа противоречие в самата себе си. Последната дума на кръста гласи: „Отче, в Твоите ръце предавам духа Си“.
При все това: отношението Отец-Син тук е мощно разработено и продуктивно. […]
Голямата разлика: там от сто години царят е апокалиптичното животно. Тук народът е считан за подобно животно и съответно се отнасят към него като към такова.

 

(да се продължи)