Първа Питийска ода, август 2018

by Владимир Сабоурин

 

ТИ на него подобен на нощ
Непрогледна и на теменужено
Тъмнокъдрите притежание поделено
Поравно слуша теб танца на всяка ведрост
Начало подчинява ТИ се на знака
Даден ликуващ щом да подхване
Колебае се ала въздуха затрептява
Острието на мълнията ТИ потушаваш
Неугасващо течния огън потъва в дрямка
На жезъла орела на бога мълниеносни
Криле от двете страни отпуснал долу
На птиците господаря черногрозящ
Нему облак над склонения клюн на миглите
Сладка тъмница проливаш ТИ приспан
Приповдига гърба си влажен укротен
От твоето трептене

LaMepris-Пиндар

Jean-Luc Godard, Le Mépris, 1963

 

 

 

 

 

 

 

Реклама