Александър Блок „Бележници“, 8 юли 1909, преди нощта, в пристройката

by Владимир Сабоурин

 

Руската революция* приключи. Без остатък изгоряха всички главни или чашите на човешките сърца се разплискаха и виното пак се разтвори в цялата природа, и отново ще мъчи хората, които го проляха, с неизповедимото. Цялата природа отново се омагьоса, веднага след като се разомагьосаха хората.

 

* Първата руска революция от 1905-1907 г. (б. пр.).