Александър Блок „Бележници“, 7 май 1917

by Владимир Сабоурин

 

Най-силно впечатление прави тронната зала*, макар че целият килим е съдран от стъпалата, а самият трон е махнат, защото войниците са искали да го счупят.

 

* В Зимния дворец в Санкт Петербург (б. пр.).

 

 

 

 

Реклама