Александър Блок „Бележници“, 3 ноември 1914

by Владимир Сабоурин

 

За да разплетеш нещата, трябва да затихнеш.

 

 

 

Реклами